Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,843
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 191,345,151,457 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 42,139,889,765 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 24,243,564,172 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 12,662,841,242 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 8,532,733,930 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 4,828,820,637 ლარი
9 amazon.com Amazon.com 3,048,207,922 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 openload.co Openload.co 49,122,490 ლარი
2 sainteresoa.ge Sainteresoa.ge 170 ლარი
3 imedinews.ge Imedinews.ge 5,245 ლარი
4 sizmrebi.ge Sizmrebi.ge 10 ლარი
5 yvavilebismovla.ge Yvavilebismovla.ge 400 ლარი
6 lostfilm.ge Lostfilm.ge 80 ლარი
7 filmebiqartulad.gq Filmebiqartulad.gq 10 ლარი
8 rockmobi.xyz Rockmobi.xyz 50 ლარი
9 apkadsense.com Apkadsense.com 10,900 ლარი
10 ipage.com Ipage.com 273,282 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60