Loading...
სტატისტიკები

შეცდომა

სულ ბაზაზეა 910
რეკლამა
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 118,274,749,866 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 42,917,729,091 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 28,551,313,204 ლარი
4 web.facebook.com Web.facebook.com 24,472,552,823 ლარი
5 apps.facebook.com Apps.facebook.com 22,433,173,455 ლარი
6 m.facebook.com M.facebook.com 20,393,794,099 ლარი
7 mobile.facebook.com Mobile.facebook.com 20,393,794,099 ლარი
8 baidu.com Baidu.com 14,157,572,138 ლარი
9 yahoo.com Yahoo.com 10,807,403,011 ლარი
10 amazon.com Amazon.com 8,745,678,002 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
რეკლამა
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 barcelona.ge Barcelona.ge 303 ლარი
2 sesxebi.xyz Sesxebi.xyz 120 ლარი
3 borbonchia.ge Borbonchia.ge 120 ლარი
4 wmaster.ga Wmaster.ga 180 ლარი
5 myvideo.ge Myvideo.ge 25,960 ლარი
6 youtube.com Youtube.com 42,917,729,091 ლარი
7 allsaits.ge Allsaits.ge 234 ლარი
8 allsaits.ru Allsaits.ru 225 ლარი
9 newsge.com Newsge.com 714 ლარი
10 mhosti.com Mhosti.com 714 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
რეკლამა