Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,605
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 153,109,780,515 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 63,161,503,970 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 33,033,992,462 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 7,289,539,747 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,833,283,702 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 5,522,003,022 ლარი
9 taobao.com Taobao.com 4,147,656,997 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 sainteresoa.ge Sainteresoa.ge 110 ლარი
2 chveni.in Chveni.in 85 ლარი
3 filmiqartulad.ga Filmiqartulad.ga 10 ლარი
4 myshoping.ge Myshoping.ge 45 ლარი
5 rustavi2.info Rustavi2.info 2,067 ლარი
6 rustavi2.com Rustavi2.com 17,640 ლარი
7 rustavi2.ge Rustavi2.ge 4,637 ლარი
8 autoliker.pvt.ge Autoliker.pvt.ge 10 ლარი
9 kontakti.info Kontakti.info 135 ლარი
10 blockchain.ge Blockchain.ge 10 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60