Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,601
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 153,109,780,590 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 50,548,535,502 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 26,441,171,330 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 12,662,841,242 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 8,532,733,930 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 4,828,820,637 ლარი
9 amazon.com Amazon.com 3,048,207,922 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 deko.ge Deko.ge 10 ლარი
2 yvelainfoo.com Yvelainfoo.com 85 ლარი
3 adjaramovie.com Adjaramovie.com 115 ლარი
4 gogo.ge Gogo.ge 10 ლარი
5 skolebi.com Skolebi.com 975 ლარი
6 televiziebi.com Televiziebi.com 2,695 ლარი
7 advance.ge Advance.ge 10 ლარი
8 warface.ge Warface.ge 10 ლარი
9 gavicnot.ge Gavicnot.ge 230 ლარი
10 gartoba.ru Gartoba.ru 215 ლარი
ყველა დარანკული საიტი