Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 3,241
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 165,854,904,345 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 46,344,212,797 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 30,836,385,615 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 18,085,340,535 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 10,721,856,982 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 8,014,480,975 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,894,530,005 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 4,147,658,747 ლარი
9 taobao.com Taobao.com 3,548,248,705 ლარი
10 live.com Live.com 2,529,377,957 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 yanginsondurmeistanbul.com Yanginsondurmeistanbul.com 950 ლარი
2 daisi.ge Daisi.ge 110 ლარი
3 friends.ge Friends.ge 310 ლარი
4 byet.pw Byet.pw 10 ლარი
5 advance.ge Advance.ge 70 ლარი
6 adsocial.ge Adsocial.ge 80 ლარი
7 on-shop.ge On-shop.ge 105 ლარი
8 mysanteqnik.ge Mysanteqnik.ge 10 ლარი
9 miyvars.mobi Miyvars.mobi 335 ლარი
10 kinohobia.com Kinohobia.com 2,375 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60