Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,620
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 153,109,780,515 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 63,161,503,970 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 33,033,992,462 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 7,289,539,747 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,833,283,702 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 5,522,003,022 ლარი
9 taobao.com Taobao.com 4,147,656,997 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 vipchat.in Vipchat.in 125 ლარი
2 cslol.ge Cslol.ge 75 ლარი
3 digitaldesign.ge Digitaldesign.ge 110 ლარი
4 gatsvale.ge Gatsvale.ge 75 ლარი
5 rapload.org Rapload.org 9,167 ლარი
6 whereis.ge Whereis.ge 30 ლარი
7 adjaranet.com Adjaranet.com 7,947 ლარი
8 mykadri.com Mykadri.com 8,852 ლარი
9 adjara.com Adjara.com 98,347 ლარი
10 xbet.ge Xbet.ge 2,215 ლარი
ყველა დარანკული საიტი
სარეკლამო ადგილი
468x60