Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,779
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 165,854,904,225 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 50,548,535,502 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 26,441,171,330 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 wikipedia.org Wikipedia.org 12,662,841,242 ლარი
6 yahoo.com Yahoo.com 10,914,240,735 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 8,532,733,930 ლარი
8 taobao.com Taobao.com 4,828,820,637 ლარი
9 amazon.com Amazon.com 3,048,207,922 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 europebet.com Europebet.com 18,882 ლარი
2 jokerbros.com Jokerbros.com 11,952 ლარი
3 lider-bet.com Lider-bet.com 16,595 ლარი
4 adjara.com Adjara.com 147,697 ლარი
5 file.ge File.ge 15,635 ლარი
6 adjaranet.com Adjaranet.com 8,905 ლარი
7 300.do.am 300.do.am 10 ლარი
8 bioplani.com Bioplani.com 320 ლარი
9 filmebiqartulad.gq Filmebiqartulad.gq 10 ლარი
10 adjaramovie.com Adjaramovie.com 175 ლარი
ყველა დარანკული საიტი