Loading...
სტატისტიკები

ვებ გვერდი არ არსებობს ან დაბლოკილია...

სულ ბაზაზეა 2,435
ყველაზე ძვირადღირებული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 google.com Google.com 165,854,904,110 ლარი
2 youtube.com Youtube.com 54,752,858,250 ლარი
3 facebook.com Facebook.com 22,045,957,070 ლარი
4 baidu.com Baidu.com 15,311,521,685 ლარი
5 yahoo.com Yahoo.com 10,721,857,922 ლარი
6 wikipedia.org Wikipedia.org 7,289,539,747 ლარი
7 google.co.in Google.co.in 6,833,283,687 ლარი
8 amazon.com Amazon.com 5,522,003,022 ლარი
9 live.com Live.com 2,414,466,815 ლარი
10 vk.com Vk.com 2,335,967,512 ლარი
ყველა ძვირადღირებული საიტი
ბოლოს დარანკული საიტები
# საიტი ფასი (ლარი)
1 gamoiwere.ge Gamoiwere.ge 235 ლარი
2 kinokadri.com Kinokadri.com 910 ლარი
3 teasermedia.net Teasermedia.net 3,727 ლარი
4 gaswavlit.at.ua Gaswavlit.at.ua 10 ლარი
5 gelesson.net Gelesson.net 1,050 ლარი
6 naxalovka.do.am Naxalovka.do.am 35 ლარი
7 adjaranet.com Adjaranet.com 6,965 ლარი
8 filmebiqartulad.at.ua Filmebiqartulad.at.ua 10 ლარი
9 gtrgeorgia.ge Gtrgeorgia.ge 10 ლარი
10 hashnest.com Hashnest.com 39,677 ლარი
ყველა დარანკული საიტი